VIS HENSYN – HOLD HUNDEN I BÅND!

Innhold

Etter en lang kuldeperiode kombinert med store snømengder, vil spesielt rådyrene ha store vansker med å ta seg fram.

Dette er en tid på året da rådyra ikke bør utsettes for unødvendig stress og jaging, ettersom det er lite mat og vanskelig framkommelighet. Rådyra må derfor sikres mest mulig rolige forhold.
Birkenes og Lillesand felles tekniske tjenester (FTT) vil derfor be alle hundeeiere om å vise hensyn ved å holde hundene sine i bånd fram til snøforholdene bedrer seg.

FTT vil også minne om at de som ønsker aktivt å hjelpe rådyra ved å opprette fóringsplass, må søke Mattilsynet om dette.

Rådyr i dypsnøen

(Illustrasjonsfoto: Tvedestrandsposten)