Søknad om kulturmidler

Innhold

Nå kan du søke om aktivitetsmidler til frivillige lag og foreninger, tilskudd til grendehus, tilskudd til kapitalformål og kulturstipend til unge mellom 16 og 25 år. Søknadsfrist. 1. april 2018!

Det skal søkes på elektronisk skjema via kommunens hjemmeside. Der finner du link til elektronisk søknadssenter. Hent opp "søknad om kultumidler" og følg anvisningene.

Hvis dere trenger hjelp, kontakt Wenche på kulturkontoret eller Servicetorvet.

Telefon 37 28 15 00