Utlegging av skattelister til offentlig gjennomsyn

Innhold

Eiendomsskattekontoret i kommunen legger ut skattelistene senest 28. februar 2018. Dette er lister over faste eiendommer i kommunen, og viser eiendomsskattetaksten, hvilken skattesats som er brukt, og hvor mye skatt det må betales for den enkelte eiendom.

 

Listene ligger ute i 3 uker for den som måtte ønske å se på dem. Det ligger også papirutskrift på Birkenes kommunehus, servictorget. Før 1. mars sender også kommunen ut skatteseddel til skattyter/eier. Nærmere informasjon finner du på skatteseddelen, eller på kommunens hjemmeside .

Felles eiendomsskattekontor for Lillesand og Birkenes