Hjelp til å bry seg

Innhold

Hva gjør du hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom? Birkenes kommune har utarbeidet en veileder som skal hjelpe både ansatte og andre til å gjøre noe med bekymringen sin.

Handlingsveilederen, som er blitt til med prosjektstøtte fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), kommer i to versjoner; en elektronisk modell som ligger på kommunens hjemmeside, og en brosjyre på papir. Mens den elektroniske versjonen først og fremst er beregnet på ansatte i kommunen, er papirversjonen rettet mot absolutt alle som måtte ha en bekymring for et barn eller en ungdom, det være seg foreldre eller andre familiemedlemmer, naboer, ledere i lag og foreninger eller andre.

Tidlig og riktig innsats

Målet med veilederen er å sikre riktig innsats gjennom tidlig identifisering og oppfølging av barn i risiko og deres familier.

– Det handler om tidlig innsats, og det handler om riktig innsats. Vi har ikke råd til å gjøre feil første gang. Vi har ingen tid å spille når det gjelder barn og ungdom, framholder rådmann Anne Stapnes når veilederen presenteres for lokalpressen mandag denne uka. Tilstede er også ordfører, kommunalsjefer for skole/oppvekst og helse/velferd, prosjektleder for veilederprosjektet og enhetsleder for Ressurssenteret.

Oversikt over tjenestene

I den elektroniske modellen finner du blant annet en oversikt over og kontaktinformasjon til alle kommunale tjenestetilbud til barn og unge, fordelt på aldersgrupper fra 0 til 23 år.

– Det er og vil være stort behov for tverrfaglig samarbeid for å gi best mulig tjenester til barn og unge. Da er det viktig å ha et verktøy, et sted man kan gå inn og se hvordan vi jobber. Dette er en ABC for ansatte, om de jobber i skole, barnehage, med renhold, som vaktmester eller hva det måtte være, understreker kommunalsjef for skole og oppvekst, Marianne Moen Knutsen.

Kontaktinformasjon

I papirversjonen finner du litt faktakunnskap om barn med foreldre som sliter med rus og/eller psykisk sykdom. I tillegg finner du tips om hvem du kan kontakte dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom. Veilederen er utarbeidet slik at den skal kunne brukes uavhengig av hva som er årsak til bekymringen.

– Det sies at det krever en landsby for å oppdra et barn. Vi ønsker å jobbe med landsbytanken, få med oss hele bygda, i arbeidet med å gjøre Birkenes til en kommune hvor det er godt å vokse opp, sier Moen Knutsen.

Stolt ordfører

– Dette er midt i blinken i forhold til planene våre, hvor tidlig innsats er et viktig punkt. Her er det gjort en god jobb med å knytte ulike tverrfaglige avdelinger sammen til beste for barn og unge, og det er lagd et kjempeflott hefte. At det står Birkenes kommune på det, skal vi være veldig stolte av, roser ordfører Anders Christiansen.

Modellprosjektet Ledergruppa

BILDET: Enhetsleder for Ressurssenteret, Terje Bakken (f.v.), prosjektleder Aslaug Støle Knudsen, kommunalsjef for helse og velferd, Bente Moland Somdal, kommunalsjef for skole og oppvekst, Marianne Moen Knutsen, rådmann Anne Stapnes og ordfører Anders Christiansen viser stolt fram papirversjonen av den nye veilederen med tittelen «Bryr du deg?».

Den elektroniske veilederen, med lenke til papirversjonen i PDF-format, finner du her:

Fra bekymring til handling