Barnehage og SFO 2018-2019 - Husk fristen 1. mars

Innhold

Husk å søke plass i barnehage og SFO innen fristen!

Søke barnehageplass:

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir liggende på ventelisten, og vil bli besvart dersom det blir ledig plass.

 

Søke plass på skolefritidsordning (SFO):

SFO er et frivillig tilbud for barn på 1.-4. skoletrinn, før og etter skoletid og på visse skolefridager. Det er SFO på alle tre barneskolene i Birkenes kommune, Birkeland skole, Herefoss skole og Engesland skole. Søknadsfrist er 1. mars. Man må søke på nytt hvert år.

Elektroniske skjemaer for barnehage, skole og SFO finnes på kommunens hjemmeside: http://www.birkenes.kommune.no/#barnehage-og-skole