Ekstraordinær båndtvang i Birkenes kommune

Innhold

Etter en lang kuldeperiode kombinert med store snømengder, vil spesielt rådyrene ha store vansker med å ta seg frem.

Dette er en tid av året da rådyra ikke bør utsettes for unødvendig stress og jaging, ettersom det er lite mat og vanskelig fremkommelighet. Rådyra og annet vilt må derfor sikres mest mulig rolige forhold.

Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Birkenes kommune frem til ordinær båndtvangstid som er 1.april, eller inntil den blir opphevet av kommunen ved et nytt vedtak når forholdene tilsier det.

Båndtvang gjelder alle hunder med følgende unntak:

- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste

 

- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Vedtaket i sin helhet kan leses i sak 18/446 på kommunens postliste

Rådyr i snøenFoto: Tvedestrandsposten