Stortingsvalg

Innhold

Stortingsvalg avholdes i september hvert fjerde år, samtidig med sametingsvalget. Ved stortingsvalg velges det 169 representanter fra 19 fylker. Det velges 4 representanter fra Aust-Agder.

Stortingsvalg mandag 11. september 2017 

Alle som har stemmerett, og som har vært bosatt i Norge i minst 10 år, kan velges som stortingsrepresentanter. Det finnes imidlertid noen få unntak – enkelte grupper, blant annet ansatte i departementene og i utenrikstjenesten, samt dommere i Høyesterett, er ikke valgbare.

Her finner du godkjente partlister og kandidater fra Aust-Agder

Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som noen gang har vært registrert bosatt i Norge. Det er uten betydning om de er registrert som bosatt i utlandet på valgdagen.

Du stemmer på lister med kandidater fra de enkelte partiene. Hvem som skal stå på listen til de forskjellige partiene, er det deltakerne på partiets nominasjonsmøte som avgjør. Selv om du kan endre rekkefølgen på kandidatenes navn og stryke kandidater, er det i praksis små muligheter for å påvirke personsammensetningen. Den rekkefølgen partiene har satt opp, blir helt avgjørende.

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi tidligstemme / forhåndsstemme. Har du avgitt tidligstemme / forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi tidligstemme / forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

 

Står du i mantallet

Hvis du skal stemme ved Stortingsvalget 11. september 2017 må du stå i manntallet. Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2017, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra. Du kan da velge å stemme der valgdagen. Du  kan forhåndsstemme i Birkenes, eller en annen kommune i Norge.

Mantallet blir laget ut på  Kommunehuset, Birkeland bibliotek og butikkene på Herefoss og Engesland fra  rundet midten av juli.

Du kan også kontakte Servicetorvet  på telefon  37281500 / 37281617.

Er det noe galt ved oppføringen i manntallet, må du sende brev til valgstyret og be om at feilen rettes opp:

Valgstyret i Birkenes Postboks 115, 4795 Birkeland

 

Tidligstemme

Du kan tidligstemme  i Servicetovet på kommunehuset fra 3.juli til 9. august.

Åpningstiden er: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 10 - 14, (kl 10-13 i juli)  

Du kan også avtale tid på telefon 37281617.

Husk å ta med deg gyldig  legitimasjon med bilde når du skal stemme!

Du kan stemme uten valgkort. men vi vil gjerne at du tar det med. 

Forhåndsstemme

Du kan forhåndstemme fra 10. august til 8. september.

Du forhåndsstemmer i  1. etg på  Kommunehuset

Åpningstiden er: Mandag -  fredag fra  9-15.

Vi utvider åpningstiden de siste ukene før valgdagen, Det vil bli annonsert i god tid.

Husk gyldig legitimasjon med bilde og ta gjerne med valgkortet du har fått i posten.

Ambulerende stemming

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte frem til stemmelokalet valgdagen eller til lokalet for forhåndsstemmegivning, kan du sende søknad til valgstyret i kommunen og be om å få stemme der du oppholder deg.

I søknaden til valgstyret må det fremgå hvorfor du ikke kan møte i valglokalet, fullt navn, fødselsdato og nøyaktig adresse.

Du kan sende søknaden elektronisk til postmottak@birkenes.kommune.no  og i brevpost  til  Valgstyret i Birkenes, Pb 115, 4795 Birkeland

Siste frist for å sende slik søknad settes til mandag 5. september.

Valglokaler og Åpningstid Valgdagen 11.09.2017

På valgkortet står ditt nærmeste valglokale oppført, men fra og med i år kan du selv velge hvilket valglokale du vil bruke.

Birkeland:  Kommunehuset  1. etg  Åpningstid  09:00 - 20:00

Engesland: Engesland skole og grendehus  Åpningstid 12:00 -19:00

Herefoss:  Herefoss skole og grendehus  Åpningstid 12:00 -19:00

Mer info?

Dersom du lurer på noe i forbindelse med stortingsvalget, finner du mye nyttig informasjon på Valgdirektoratets hjemmeside  www.valg.no

Du kan også ta kontakt med valgansvarlige

Kari K Birkeland  37281516

Monica Flaa Birkeland 37281544

Og du kan benytte chattetjenesten så svarer vi deg så godt vi kan.