Vold og mobbing

Innhold

Birkenes kommune har en egen veileder om vold i nære relasjoner.

Den elektroniske versjonen finner du her: Veileder om vold i nære relasjoner

Se også Handlingsplan – vold i nære relasjoner

 

Barnevernet i Birkenes og Lillesand: 37 26 15 80

Barnevernvakta: 38 07 54 00

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Politiet: 02800

Se retningslinjene her

Utdanningsdiretoretet har etablert en egen nettside om mobbing. Her finnes det råd til den som blir mobbet, den som kjenner noen som blir mobbet, foreldre til noen som blir mobbet og annen informasjon om mobbing.

NULLMOBBING