Kart

KARTLØSNING FOR BIRKENES

KOMMUNEKART

Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder over kommunen. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårdsnummer og bruksnummer og stedsnavn. Her får du også mulighet til å bestille situasjonskart og naboliste til søknader. Dette er samme løsning som brukes på mobile enheter, og kan brukes i alle nettlesere på pc.

 

KARTBESTILLING

Kommunen har selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.

 

SE EIENDOM

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

 

Publisert
02.01.2013
Sist endret
03.11.2016
Publisert av
_webredaktor@birkenes.kommune.no

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker